top of page
LED_hjørner_(002)_uten_pil.png

HVORFOR VALGTE DE OSS?

 

Valg av AV og videokonferanseleverandør kan være krevende. Mange hensyn skal tas og det kan være en rekke detaljer du må ta stilling i nettopp dette valget. Vi ønsket å vite hvorfor våre kunder valgte nettopp oss og her er et utdrag av tilbakemeldingene vi fikk...

 

- "Rådene vi fikk gjorde det enkelt å finne de rette løsningene for oss, der god funksjonalitet og enkel bruk var viktige parametre. ME-gruppen leveres selv møteromsinnredninger, og vi samarbeidet derfor tett med INTUY for å finne rett inventar for optimal brukevennlighet. Dette har vært særdeles vellykket".

 

-"Vi valgte INTUY på grunn av gode relasjoner. Øyvind Svendsen er en god representant for INTUY og utstyret vi valgte. God kompetanse, pris og service. Vi er tilfreds med jobben som er gjort og med samarbeidet under implementeringen".

 

- "Med mange firmaer under samme tak og brukere med vidt forskjellig erfaring med teknologi måtte vi være sikre på at brukerterskelen var lav. Samtidig skulle huset romme et stort auditorium og ha mulighet for å samle sammen store grupper i kantineområdet, der det ble stilt store krav til det visuelle og ikke minst lyd. INTUY fremstod da som den beste partneren for Ipark for å utvikle best mulig tilpassede løsninger for de forskjellige behovene".

IMG_4320.JPG
SMEDVIG

Leveranse er èn ting, men driften er vel så viktig

For Smedvig-konsernet er det viktig med en AV-partner de kan stole på - en som alltid stiller opp, også når noe skjærer seg. Det har de funnet i Intuy.

Smedvig-konsernet i Stavanger har i flere år benyttet seg av Intuy som sin faste partner på alle audiovisuelle (AV) systemer. Smedvig eier og forvalter en rekke eiendommer. Behovet for gode AV-systemer er derfor stort.

– Vårt behov er hovedsakelig AV-løsninger til felles møterom for Smedvig-konsernets leietakere, men også løsninger til interne møterom i Smedvigs egne lokaler, forteller IT-konsulent Eivind Torland i Smedvig. 

Hadsel.jpeg
HADSEL VIDEREGÅENDE SKOLE

Interaktive skjermer gir boost for læring

Interaktive skjermer og god teknologi skaper mer spennende undervisning og læring for elevene ved tre nybygde skoler i Nordland. Samtidig gir det lærerne en enklere hverdag.

Hadsel videregående skole har to ulike studiesteder – Stokmarknes og Melbu. Totalt sett har skolen 500 elever og med en nybygd skole var det også på tide å oppgradere de tekniske løsningene inne i klasserommene. 

– Da den nye skolen ble bygd ble det tidlig bestemt at de gamle krittavlene ikke skulle videreføres. Polarsirkelen VGS i Mo i Rana og Vest-Lofoten VGS på Leknes skulle også bygges ny, og vi slo oss i lag for å standardisere utstyr og lyse ut anbud i lag, forteller IKT-leder Tord Kristensen ved Hadsel videregående skole i Nordland fylkeskommune.  

t0idz6nv.jpeg
INNOVASJONSPARKEN

Alltid fulle møterom og god brukeropplevelse

 

Helt fra åpningen i mai 2009 har møterommene i Måltidets Hus vært brukt meget aktivt og er tilnærmet fulltegnet hver dag året rundt.

 

Etter å ha sett hvor godt rommene fungerte for brukerne der, ble det raskt besluttet å gjøre lignende oppgraderinger i Innovasjons-parken Stavanger, som driftes av Ipark. Som for Måltidets Hus, preges lokalene i Innovasjonsparken av at bygget huser mange leietakere med høyst forskjellig behov, og enkel bruk ble igjen nøkkelen for å sikre en god brukeropplevelse for alle. 

råfisklaget.jpg
NORGES RÅFISKLAG

Vi får gjort ting med en gang

Det viktikste med samhandling på video, er at vi får gjort ting med en gang!

 

Vi har brukt videokonferanse i 12-13 år. Det er betydelig bruk av løsningen intert i selskapet men også ut mot våre samarbeidspartnere. Videokonferanse gir oss mulighet til et tettere sam-arbeid mellom våre regioner og sparer både mennesker, penger og miljø. Med denne løsningen fremstår vi som ett Råfisklag, mot 3 for noen år tilbake. Det viktigste for oss ved samhandling på denne måten, er at vi får tatt ting med en gang.

Photo 19-12-2017, 08 17 53.jpg
UNITECH

Samhandling er viktig

I vår hverdag er samhandling viktig! Videokonferanse-løsningen INTUY har levert, forenkler samhandlingen mellom våre kontorer i Stavanger og Oslo.

 

Vi har ukentlige personalmøter og andre interne møter mellom kontorene og utstyret gjør dette veldig enkelt for oss å gjennomføre. Systemene våre brukes mye i både lange og korte, effektive møter der våre ansatte jobber sammen på ulike prosjekter.

Vi sparer oss selv og kundene våre for mye reising. Denne investeringen har spart oss for mye reisekostnader. 

4Ub00Gs_.jpeg
INNOVASJONSPARKEN

Mange leietakere, ulikt behov

Helt fra åpningen i mai 2009 har møterommene i Måltidets Hus vært brukt meget aktivt og er tilnærmet fulltegnet hver dag året rundt.

 

Etter å ha sett hvor godt rommene fungerte for brukerne der, ble det raskt besluttet å gjøre lignende oppgraderinger i Innovasjons-parken Stavanger, som driftes av Ipark. Som for Måltidets Hus, preges lokalene i Innovasjonsparken av at bygget huser mange leietakere med høyst forskjellig behov, og enkel bruk ble igjen nøkkelen for å sikre en god brukeropplevelse for alle. 

bottom of page