top of page
Vi bruker møterommet mye!

 

I tillegg til at vi bruker møterommene aktivt selv fremstår disse som vårt ansikt utad når vi har besøk av kunder og andre forbindelser. Ved at vi har funksjonelt og oppdatert AV utstyr i alle rom får våre besøkende se både møbler og våre egne kontormaskiner i et komplett miljø, noe som både gir et profesjonelt inntrykk og samtidig gir dem ideer til hvordan våre produkter kan bli satt inn i andre sammenhenger. Nærhet til leverandøren har også vært viktig for oss, og når vi har behov for assistanse har vi anledning til å kontakte rett kompetanse direkte. At vi kjenner alle i AV Fusion har vist seg å være en kjempefordel når vi trenger bistand til spesifikke saker.

 

 

 

Hvilken løsning bruker vi?

 

Vi har flere møterom og alle møterommene er utstyrt. Dette gjør vi for å tilpasse utifra den funksjonaliteten vi ønsker i de forskjellige rommene. Behovene er mange og vi ønsker å dekke alle. Vi får også vist frem våre egne produker på den svært god måte. Kundene våre kan befare komplette møterom med alt utstyr og møbler.

 

 

| Ola Edland - Daglig leder |

 

Derfor valgte vi AV Fusion AS!

 

Vi valgte AV Fusion som vår leverandør av AV installasjoner i forbindelse med en full omlegging av møteroms- og displayløsningene våre. Rådene vi fikk gjorde det enkelt å finne de rette løsningene for oss, der god funksjonalitet og enkel bruk var viktige parametre. Magnar Eikeland Gruppen leverer selv møteromsinnredninger, og vi samarbeidet derfor tett med AV Fusion for å finne rett inventar for optimal brukevennlighet. Dette har vært svært vellykket, der AV Fusion har levert teknologi som er elegant innlemmet i møblene og inventaret levert av oss.

Møterom vi har laget til magnar eikeland

Besøk magnar-eikeland.no for å lese mer om selskapet.

bottom of page