top of page
LED_hjørner_(002)_uten_pil.png
råfisklaget3.jpg

Vi slipper og nedpriorotere saker og unngår lange, tunge reiser.

 

Selv om investeringen i noen tilfeller kan være betydelig, blir kostnaden raskt tjent inn, mot at vi nå treffes over video isteden for å sette oss på flyet. 

 
Har noen bevist at de kan sine ting, så er det AV Fusion! Deres kompetanse på oppsett og installasjon, i tillegg til lokal tilknytting gjorde AVF til et klart førstevalg. 
 
| Gunnar Grødahl - Norges Råfisklag |

Det viktikste med samhandling på video, er at vi får gjort ting med en gang!

 

Vi har brukt videokonferanse i 12-13 år. Det er betydelig bruk av løsningen intert i selskapet men også ut mot våre samarbeidspartnere. Videokonferanse gir oss mulighet til et tettere samarbeid mellom våre regioner og sparer både mennesker, penger og miljø. Med denne løsningen fremstår vi som ett Råfisklag, mot 3 for noen år tilbake. Det viktigste for oss ved samhandling på denne måten, er at vi får tatt ting med en gang.

Besøk rafisklaget.no for å lese mer om selskapet.

bottom of page